discharge

discharge
šūvis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (minos, granatos, kulkos) išsviedimas iš pabūklo, minosvaidžio, granatsvaidžio, šaulių ginklo vamzdžio; sviedžiamąją jėgą sukuria suslėgtos parako dujos, atsiradusios sprogstant (degant) šaunamajam užtaisui. Šūvio metu labai greitai (per tūkstantąsias arba šimtąsias sekundės dalis) vamzdyje susidaro dujos, pakyla temperatūra (iki 3 000–4 000 °C), slėgis (iki 40–500 MPa). Šūvis skirstomas į 4 periodus: nuo užtaiso užsidegimo iki sviedinio judėjimo pradžios; nuo sviedinio judėjimo pradžios iki užtaiso visiško sudegimo (pagr.); nuo užtaiso sudegimo iki sviedinio išlėkimo iš vamzdžio; parako dujų veikimas į sviedinį, išlėkus jam iš vamzdžio (poveikiminis periodas). Šiuos vyksmus vamzdyje tiria vidinė balistika. Sviediniui (kulkai) išsviesti iš vamzdžio ir suteikti jam pradinį greitį sunaudojama 25–35% užtaiso energijos, likusi energija sunaudojama antraeiliams darbams (judamųjų dalių atošliaužai, dinaminei atatrankos pusiausvyrai beatošliaužiuose pabūkluose ir granatsvaidžiuose, automatikos darbui automatiniuose ginkluose ir kt.) arba tiesiog prarandama. Paskui šaudmenį iš vamzdžio išsiveržia dujos ir liepsna, susidaro smūgio banga, kuri yra šūvio garso priežastis. Kartais atsitinka atsitiktiniai, netaiklūs, per ankstyvi, uždelstieji šūviai, atliekami bandomieji šūviai, artilerijoje praktikuojami pirmieji įsodinamieji šūviai, visuose šaunamuosiuose ginkluose – beliepsniai šūviai. atitikmenys: angl. discharge; shot rus. выстрел

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • discharge — dis·charge 1 /dis chärj, dis ˌchärj/ vt 1: to release from an obligation: as a: to relieve of a duty under an instrument (as a contract or a negotiable instrument); also: to render (an instrument) no longer enforceable a formal instrument...may… …   Law dictionary

 • Discharge — Saltar a navegación, búsqueda Discharge Información personal Origen …   Wikipedia Español

 • Discharge — in the context to expel or to let go may refer to: A military discharge, issued when a member of the armed forces is released from service Termination of employment, the end of an employee s duration with an employer A patient discharge, the… …   Wikipedia

 • Discharge — Discharge …   Википедия

 • Discharge — Dis*charge , n. [Cf. F. d[ e]charge. See {Discharge}, v. t.] 1. The act of discharging; the act of relieving of a charge or load; removal of a load or burden; unloading; as, the discharge of a ship; discharge of a cargo. [1913 Webster] 2. Firing… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Discharge — live in Rom 2006 Logo von Discharge …   Deutsch Wikipedia

 • discharge — [n1] setting free acquittal, clearance, disimprisonment, exoneration, liberation, pardon, parole, probation, release, remittance; concept 127 Ant. hold, imprisonment, incarceration, keep, retention discharge [n2] dismissal from responsibility ax …   New thesaurus

 • Discharge — Dis*charge , v. t. [imp. & p. p. {Discharged}; p. pr. & vb. n. {Discharging}.] [OE. deschargen, dischargen, OF. deschargier, F. d[ e]charger; pref. des (L. dis) + chargier, F. charger. See {Charge}.] 1. To relieve of a charge, load, or burden; to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Discharge — en concert à Rome en 2006 Pays d’origine …   Wikipédia en Français

 • discharge — An order from the Bankruptcy Court releasing the debtor from any and all dischargeable debts which arose prior to the petition date (SA Bankruptcy.com) The legal elimination of debt through a bankruptcy case. When a debt is discharged, it is no… …   Glossary of Bankruptcy

 • Discharge — Dis*charge , v. i. To throw off or deliver a load, charge, or burden; to unload; to emit or give vent to fluid or other contents; as, the water pipe discharges freely. [1913 Webster] The cloud, if it were oily or fatty, would not discharge. Bacon …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”